دکتر مینا ربیعی زکی

پوست ، مو ، زیبایی
دارای مدرک طب سوزنی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای مدرک پوست و زیبایی کالج علوم حرفه ای کانادا